„Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki, malowniczy most, po którym mali czytelnicy chętnie i niepostrzeżenie przechodzą od swoich ukochanych książek do wielkiej poezji, do literatury, a potem - do dzieł pisarzy współczesnych.”
 
pisał Jan Brzechwa